ENERGIA POD KONTROLĄ

Sklepy sieciowe

Do zarządzania siecią sklepów w wielu lokalizacjach najlepiej sprawdzą się urządzenia Evo-Commander, które pozwalają na centralne sterowanie każdym z osobna, grupą z nich lub całością. Klienci otrzymują pełną kontrolę nad urządzeniami związanymi z oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją, a nawet otwarciem i zamknięciem sklepu.

Sklepy o takiej samej charakterystyce poboru energii powinny wykazywać podobne zużycie. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Przyczyn takich anomalii może być wiele i trudno je określić bez dokładnej analizy. Dzięki usłudze Evosystem, zainstalowanej w większości galerii handlowych w Polsce i w znajdujących się na ich terenie sklepach sieciowych, niejednokrotnie pomagamy optymalizować zużycie energii.

Pomiar mediów, a zwłaszcza energii elektrycznej, stał się standardem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sieci sklepów nie tylko w galeriach, ale również na deptakach czy otwartych rynkach miejskich. Dzięki naszym analitykom eliminujemy w dużej mierze większość anomalii już po analizie faktur od dostawców.

Dla zarządzania tego typu obiektami proponujemy system z wykorzystaniem urządzenia Evo-Commander, za pomocą którego istnieje możliwość centralnego sterowania każdym sklepem, grupą sklepów czy całą siecią sklepów. Nasi Klienci uzyskują pełną kontrolę nad urządzeniami związanymi z oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją a nawet otwarciem czy zamknięciem sklepu. System jest sprzężony z centralą alarmową i każde jej uzbrojenie czy rozbrojenie powoduje określone sterowanie obiektem bez udziału pracownika. Wizualizacja pracujących odbiorników pomaga w identyfikacji potrzeb oraz optymalizacji pracy.

Nasze rozwiązania