ENERGIA POD KONTROLĄ

Restauracje

Restauracje są obiektami o dużym natężeniu ruchu i specyficznej charakterystyce poboru energii. Odpowiednie sterowanie odbiornikami w określonych trybach czasowych daje ogromne oszczędności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy obiektu i pobór mocy właśnie w tym okresie. Nasze rozwiązania w przypadku tej działalności przynoszą maksimum oszczędności i zapobiegają powstawaniu dodatkowych kosztów.

Restauracje są obiektami o dużym natężeniu ruchu i specyficznej charakterystyce poboru energii. W przeciwieństwie do stacji paliw przeważnie nie są otwarte przez całą dobę. Z tego względu sterowanie odbiornikami w określonych trybach czasowych daje ogromne oszczędności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy obiektu i pobór mocy właśnie w tym okresie. W przypadku wychłodzonego lobby po nocy w sezonie zimowym istnieje potrzeba szybkiego zwiększenia temperatury i uruchomienia urządzeń technologicznych.

Przy jednoczesnym włączeniu odbiorników w kuchni oraz klimatyzacji dochodzi do poboru dwu- lub nawet trzykrotnie większej mocy niż w okresie stałego użytkowania urządzeń. Skutek niewłaściwie skoordynowanej pracy urządzeń pojawia się następnie na fakturze w postaci opłat za przekroczenie mocy umownej. Nasze rozwiązania w tego typu przypadkach przynoszą maksimum oszczędności i zapobiegają powstawaniu dodatkowych kosztów.

Nasze rozwiązania