USŁUGI

ISO 50 001

Norma ISO 50001:2018 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania” to standard służący doskonaleniu efektywnego wykorzystania energii, stworzenia procesów i systemów niezbędnych do oszczędności energii. Główną misją wdrożenia normy energetycznej jest lepsza efektywność energetyczna użytkowników.

Czym jest ISO 50001 ?

Norma PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.” wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią zwolnione są z obowiązku przeprowadzenia audytu.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Korzyści płynące z Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

  • Poprawa efektywności energetycznej.
  • Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii).
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  • Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem
  • zarządzania energią w organizacji.
  • Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
  • Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.