USŁUGI

ESG – Ślad węglowy

Redukcja śladu węglowego organizacji świadczy o trosce o przyszłość ziemi i działaniu na rzecz klimatu. Coraz częściej spotykanym jest żądanie od kontrahentów przedstawienia śladu węglowego firmy lub konkretnego produktu, co ma wpływ na decyzję o podjęciu współpracy. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości instytucje finansowe będą stosowały preferencyjne warunki wsparcia finansowego w odniesieniu do organizacji działających na rzecz klimatu.

Czym jest Ślad Węglowy ?

Skrót trzech angielskich słów oznaczających środowisko, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny to właśnie ESG. W 2024 roku dyrektywa CSRD zastąpiła wprowadzoną w 2017 roku dyrektywę NFRD. Rozszerza ona katalog firm, które będą miały obowiązek publikacji raportów niefinansowych dotyczących ich działalności, oddziaływania na środowisko i otoczenie zewnętrzne.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Raporty ESG

Jednym z elementów raportu będzie informacja na temat śladu węglowego firmy. Obliczenia śladu węglowego wykonywane są zgodnie z wytycznymi Protokołu GHG lub normami ISO, które zawierają instrukcje obliczeń. Norma ISO 14064 precyzuje zasady obliczeń dla organizacji, a ISO 14067 dla konkretnego produktu. W ten sposób ilustrujemy całościowy wpływ przedsiębiorstwa na klimat.

Dodatkowo w raporcie przedstawiony powinien zostać plan redukcji śladu węglowego. Najczęściej odbywa się to poprzez zmianę dostawcy energii elektrycznej na odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej budynków i produkcji, czy wymianę floty pojazdów na ekologiczne.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Evosystem i Ślad Węglowy

Dane zgromadzone w naszych raportach są doskonałym źródłem informacji niezbędnych do zbadania śladu węglowego i przygotowania szczegółowych wyliczeń wpływu przedsiębiorstwa na klimat.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.