USŁUGI

Certyfikaty białe

System świadectw efektywności energetycznej, tzw. “białych certyfikatów”, to szansa na szybszy zwrot środków zainwestowanych w modernizację obiektu lub pozyskanie dodatkowych funduszy na planowane inwestycje. Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o wydanie świadectw oraz pomoc w ich spieniężeniu na towarowej giełdzie energii.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonego wolumenu energii (10 TOE, około 116MWh) w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Poprawa efektywności energetycznej

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

  • modernizacja: oświetlenia, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
  • izolacja instalacji przemysłowych;
  • przebudowa lub remont budynków;
  • odzysk energii w procesach przemysłowych;
  • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;
  • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), ciepła użytkowego w kogeneracji (jw.) lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Dokumentacja techniczna

Jeśli w latach 2014-2016 przeprowadzili Państwo jedną lub więcej inwestycji z powyższej listy lub planują Państwo przeprowadzenie modernizacji obiektu zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o wydanie świadectw oraz pomoc w ich spieniężeniu na towarowej giełdzie energii.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.