USŁUGI

Audyty efektywności energetycznej

Zgodnie z obowiązującą od 1 października 2016 r. ustawą o efektywności energetycznej na część przedsiębiorców nałożony został obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego. Dla naszych Klientów przygotujemy pełną dokumentacją techniczną i pomożemy w złożeniu audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązkowy audyt energetyczny co 4 lata

W dniu 1 października 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831). Ustawa ta wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 36 ustawy, przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, tj. analizy energetycznej obejmującej minimum 90% zużycia energii. Audyt należy przeprowadzać co 4 lata, przy czym pierwszą kontrolę należy wykonać do dnia 1 października 2017 roku (art. 51). Dokumentację z przeprowadzonego audytu należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki.

Nieprzeprowadzenie audytu grozi nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Kogo dotyczy ustawa?

Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku):

  • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia) lub
  • osiągnęły sumę bilansową w wysokości 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub
  • osiągnęły roczny obrót w wysokości 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015)
System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Szybkie działania

Evolution System zaleca podjęcie stosownych kroków w najbliższym możliwym terminie. W miarę zbliżania się terminu wykonania pierwszego audytu energetycznego (1 października 2017 roku) ceny mogą wzrosnąć.

Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz pomagamy w złożeniu audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.