Outsourcing
Świadczymy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem mediami – energią elektryczną, gazem, energią cieplną oraz wodą. W jednym miejscu zgromadzone będą pełne dane z tego zakresu. Outsourcing obejmuje cały proces zarządzania mediami, a nasi klienci mogą skupić się na swojej zasadniczej działalności.
Audyty efektywności energetycznej

Zgodnie z obowiązującą od 1 października 2016 r. ustawą o efektywności energetycznej na część przedsiębiorców nałożony został obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego. Dla naszych Klientów przygotujemy pełną dokumentacją techniczną i pomożemy w złożeniu audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Certyfikaty białe
System świadectw efektywności energetycznej, tzw. “białych certyfikatów”, to szansa na szybszy zwrot środków zainwestowanych w modernizację obiektu lub pozyskanie dodatkowych funduszy na planowane inwestycje. Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o wydanie świadectw oraz pomoc w ich spieniężeniu na towarowej giełdzie energii.
ISO 50 001
Norma ISO 50001:2018 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania” to standard służący doskonaleniu efektywnego wykorzystania energii, stworzenia procesów i systemów niezbędnych do oszczędności energii. Główną misją wdrożenia normy energetycznej jest lepsza efektywność energetyczna użytkowników.
ESG – Ślad węglowy
Redukcja śladu węglowego organizacji świadczy o trosce o przyszłość ziemi i działaniu na rzecz klimatu. Coraz częściej spotykanym jest żądanie od kontrahentów przedstawienia śladu węglowego firmy lub konkretnego produktu, co ma wpływ na decyzję o podjęciu współpracy. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości instytucje finansowe będą stosowały preferencyjne warunki wsparcia finansowego w odniesieniu do organizacji działających na rzecz klimatu.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.