Evosystem

Monitorowanie anomalii zużycia mediów

Dzięki zastosowanym przez nas rozwiązaniom umożliwiającym monitorowanie zużycia mediów, w czasie rzeczywistym powiadamiamy klientów o zwiększonym zużyciu np. wody. Precyzyjne określenie źródła dodatkowego zużycia pozwala na szybkie usunięcie awarii, minimalizację szkód w mieniu naszych klientów oraz opłat za zużyte media.

Alarmowanie o anomaliach w energii, gazie oraz wyciekach wody

Opracowany przez nas serwis www.evosystem.pl umożliwia nieograniczone możliwość optymalizacji opłat ze energię, gaz, wodę oraz energię cieplną. Poprzez wizualizowanie, raportowanie, powiadamianie użytkowników systemu, odbiorcy znacząco optymalizują zużycie i koszty ponoszone na zakup mediów.

Alarmowanie o anomaliach w energii, gazie oraz wyciekach wody przekładają się na szybką reakcję i minimalizowanie strat. W celu wykrywania wycieków wody, na wodomierzach instalowane są nakładki, dzięki którym obroty tarczy są zmieniane w impulsy. Impulsy natomiast na bieżąco są gromadzone w rejestratorach zliczających i udostępniających informację o zużyciu w czasie rzeczywistym do webserwera Evo-S. Na tej podstawie do www.evosystem.pl trafia informacja o zużyciu, która jest analizowana przez szereg algorytmów sprawdzających. W sytuacji powstania anomalii np. takiej jak wyciek, użytkownik automatycznie otrzymuje powiadomienie w formie wiadomości e-mail, wiadomości w aplikacji mobilnej oraz w wiadomości SMS.

 

Monitorowanie wycieków wody w obiekcie

Takie rozwiązanie powoduje, że obiekt posiada monitoring wycieków wody w całej instalacji obiektowej. System monitoruje zużycia z liczników głównych, liczników najemców a z uwagi na sygnalizacje wycieków z instalacji tryskaczowej oraz hydrantów na centrali instalacji wykrywania pożaru, ułatwia łatwą lokalizację miejsc przecieku.

 

Sprawdzone rozwiązanie w dużych obiektach

Obiekty w których evosystem.pl monitoruje, raportuje oraz alarmuje o wyciekach wody:

  • Centrum Handlowe: JANKI, RONDO, KORONA.
  • Centra Handlowe, Hipermarkety oraz ich najemcy: Auchan, Carrefour.
  • Restauracje McDonald’s.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.