Evosystem

Optymalizacja opłaty mocowej

Wykresy dostępne w naszym systemie obrazują opłatę mocową i śledzą zużycie w godzinach dla opłaty mocowej. Raport optymalizacji opłaty mocowej podpowiada, jak gospodarować energią by uzyskać upusty. W każdym obiekcie są różne możliwości pracy urządzeń raport optymalizacji opłaty mocowej umożliwia wybranie odpowiedniego poziomu upustu i wizualizuje proponowany sposób pracy obiektu.

Regulacje rynku mocy

Ustawodawca, aby zapewnić stabilność dostaw energii elektrycznej w średnim i długim terminie wprowadził ustawę o rynku mocy. Zgodnie z jej regulacjami zawierane są kontrakty na świadczenie usług pozostawania w gotowości do dostarczania mocy do systemu elektroenergetycznego i jej dostarczania w okresach zagrożenia przez odpowiednie podmioty. Pozostawanie w takiej gotowości i dostarczanie energii w okresach zagrożenia, jest wynagradzane ze środków z tzw. „opłaty mocowej”. Opłata ta finansuje również działanie i rozbudowę infrastruktury energetycznej. Na ten moment ustawa zakłada obowiązywanie opłaty mocowej do 2047 roku.

Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej są objęci obowiązkiem jej uiszczania, ale sposób wyliczenia jej wysokości jest zróżnicowany. Od odbiorców z grup taryfowych G i C1 (gospodarstw domowych oraz odbiorców o mocy zamówionej do 16kW) pobierana jest zryczałtowana opłata, której wysokość uzależniona jest od średniorocznego zużycia energii. Wysokość opłaty dla pozostałych odbiorców wyliczana jest na podstawie ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby.

Do końca września każdego roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala stawki oraz wybrane godziny doby składające się na opłatę mocową w kolejnym roku.

 

Raport optymalizacji opłaty mocowej

Wprowadziliśmy nowe wykresy, które obrazują opłatę mocową i śledzenie zużycia w godzinach dla opłaty mocowej. Dostępny w systemie raport optymalizacji opłaty mocowej podpowiada, jak gospodarować energią by uzyskać upusty. Ponieważ w każdym obiekcie są różne możliwości pracy urządzeń raport optymalizacji opłaty mocowej umożliwia wybór odpowiedniego poziomu upustu i wizualizuje proponowany sposób pracy obiektu.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.