Evosystem

Evosystem

Evosystem to kompleksowa usługa obejmująca jednocześnie wiele procesów i wykorzystująca najnowsze metody optymalizacji kosztów i zużycia energii elektrycznej, jak i pozostałych mediów takich jak gaz, woda czy energia cieplna. Dostęp do danych możliwy jest dla nieograniczonej liczby użytkowników oraz urządzeń pomiarowych, a logowanie do systemu może odbywać się z każdego miejsca na świecie.

Wizualizacja zużycia mediów

Evosystem jest serwisem internetowym udostępniającym wizualizację zużycia mediów. Dane pomiarowe dostarczane do serwerów Evosystem są wczytywane do baz danych, a następnie udostępniane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.evosystem.pl. Dostęp do danych możliwy jest dla nieograniczonej liczby użytkowników oraz urządzeń pomiarowych, a logowanie do systemu może odbywać się z każdego miejsca na świecie.

Dostępne raporty i szereg funkcji dają nieograniczone możliwości gospodarowania energią. Evosystem jest jednym z pierwszych serwisów umożliwiających kontrolę mediów nie tylko pod względem zużycia, ale również pod kątem finansowym. Dzięki zaimportowanym cennikom ze wszystkich terenów dystrybucji energii, użytkownik ma możliwość skontrolowania poprawności rozliczeń, przeprowadzenia analizy ilościowej i jakościowej zużycia oraz estymacji wielkości zużycia, jak i kwoty należnej za media na koniec okresów rozliczeniowych.

System umożliwia wprowadzanie danych z faktur rozliczeniowych, a następnie porównywanie oraz kontrolę danych między fakturami rozliczeniowymi a danymi pomiarowymi.

Evosystem jest serwisem internetowym udostępniającym wizualizację zużycia mediów.

Zastosowanie w wielu branżach

Evosystem jest powszechnie stosowany w centrach handlowych, sieciach super i hipermarketów, restauracjach, stacjach paliw, fabrykach i wielu innych przedsiębiorstwach. Dostęp do danych o zużyciu energii lub rozliczeniach posiada zarówno sprzedawca, jak i konsument medium. Dzięki olbrzymiej pojemności serwerów, dane o zużyciu i rozliczeniach są przechowywane przez nieograniczony okres czasu, co pozwala na analizę danych historycznych.

Przewaga nad konkurencją

Evosystem uzyskał przewagę nad innymi programami związanymi z monitoringiem energii przede wszystkim ze względu na dostępność z dowolnego miejsca, brak wymaganych licencji oraz możliwość dołączenia nieograniczonej liczby odbiorców, liczników, taryf i cenników. Dodatkowym atutem jest opieka administracyjna firmy Evolution System, dzięki której użytkownik jedynie zgłasza zmiany. W celu zabezpieczenia prawidłowości raportów, wszelkie konfiguracje cenników, układów pomiarowych czy sposobów rozliczeń wykonują pracownicy Evolution System.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Zastosowania

Internetowy system zarządzania energią jest dedykowany przede wszystkim tym użytkownikom którzy:

  • nie chcą przeznaczać dodatkowego komputera/serwera by prowadzić kontrolę zużycia,
  • potrzebują dostępu do danych z każdego miejsca, w którym się znajdują,
  • wykorzystują dane w różnych segmentach przedsiębiorstwa, a co za tym idzie muszą zapewnić dostęp do systemu wielu osobom w tym samym czasie w taki sposób, by mogły sprawnie składać oraz rozliczać grafiki lub zamówienia na zakup energii na wolnym rynku
  • chcą automatycznie w dowolnym czasie mieć możliwość rozliczenia zużycia czy to z liczników głównych, podliczników czy też z grafików dobowo godzinowych zgodnie z warunkami handlowymi.

Wykorzystywany przez naszą firmę interfejs internetowy jest powszechnie znany każdemu użytkownikowi komputera, więc wdrożenie się w struktury systemu nie prawiają najmniejszego problemu.

Najważniejsze funkcje

 • w przypadku zastosowania razem z Evo-S pozyskiwanie i przechowywanie danych pomiarowych zarówno w pamięci urządzenia, jak i na serwerze www.evosystem.pl,
 • przechowywanie danych archiwalnych wraz ze wszelkimi zmianami występującymi w układach zasilania, parametrach handlowych itp.,
 • wykonywanie kompleksowych raportów w zakresie poboru mocy, energii oraz kosztów w oparciu o dane historyczne i dane dostarczane w czasie rzeczywistym – wizualizacja danych pomiarowych online oraz offline,
 • raportowanie działań strażników mocy,
 • zarządzanie danymi pomiarowymi w celu rozliczeń,
 • ostrzeganie przed nieprawidłowościami, prognozowanie nieprawidłowości na koniec okresu rozliczeniowego oraz alarmowanie drogą elektroniczną (e-mail, sms) o zagrożeniach w zakresie powstania kosztów,
 • generowanie raportów i optymalizacja zamówień mocy umownych,
 • analiza i dobór optymalnych grup taryfowych,
 • ustawianie progów optymalnego zużycia i generowanie raportów kosztowych w przypadku ich przekraczania,
 • automatyczne przetwarzanie danych i ich udostępnianie do systemów bilingowych oraz rozliczeniowych w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych,
 • bilansowanie i rozliczanie nadwyżek bądź niedoborów energii niezgodnych z zamówieniami,
System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Evosystem spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4

Evolution System jako jedna z pierwszych firm uruchomiła testy wymiany danych na nowo powstającym systemie OIRO opartym na środowisku SBX3 dla uczestników rynku energii. Nasze testy przyczyniły się do wprowadzania znaczących poprawek w protokole wymiany danych. Obecnie ukończyliśmy testy i evosystemy.pl spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4.

Zobacz więcej

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.