EVO-S

EVO-S

Podstawową i najważniejszą funkcją EVO-S jest odbieranie danych z liczników i dostarczanie ich do wskazanych odbiorców. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w tzw. strażnika mocy, który na bieżąco analizuje zużywaną moc. Dzięki wbudowanym przekaźnikom może sterować urządzeniami tak, aby odciążyć pobór mocy lub załączać sygnały świetlne bądź dźwiękowe w celu powiadomienia o zbliżającym się przekroczeniu mocy.

Webserwer z zaawansowanymi funkcjami

Evo-S zbudowany jest na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej transmisji danych z układów pomiarowych na terenie całego kraju. Podstawową i najważniejszą funkcją urządzenia jest odbieranie danych z liczników i dostarczanie ich do wskazanych odbiorców. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w tzw. strażnika mocy, który na bieżąco analizuje zużywaną moc. Dzięki wbudowanym przekaźnikom może sterować urządzeniami tak, aby odciążyć pobór mocy lub załączać sygnały świetlne bądź dźwiękowe w celu powiadomienia o zbliżającym się przekroczeniu mocy. Komunikacja z licznikami odbywa się za pomocą interfejsów szeregowych (RS232, RS485, CLO), impulsowych (przekaźnikowych, OC – otwarty kolektor) lub interfejsu optycznego (głowica optyczna). Pozyskane dane pomiarowe są przekazywane drogą elektroniczną (e-mail jako załącznik, serwer FTP, SCP itp.) na wskazane adresy lub udostępniane poprzez interfejs www.

EVO-S Webserwer

Zastosowanie

Urządzenie wykorzystywane jest w przypadku wystąpień ograniczeń w poborze mocy. Ułatwia podgląd online w czasie rzeczywistym poboru mocy zarówno chwilowej jak i prognozowanej na koniec czasu uśredniania zgodnie z systemem rozliczeniowym dystrybutora. Dzięki Evo-S użytkownik jest w stanie reagować na każde ograniczenie mocy wprowadzone przez PSE S.A. czy lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej w trybie ręcznym (tzn. ma podgląd zużywanej mocy i ręcznie odciąża pobór mocy) lub automatycznym (tzn. z wykorzystaniem przekaźników sterujących zasilaniem urządzeń).

Zdalna konfiguracja

Evo-S ma wbudowaną przeglądarkę internetową, dzięki której możliwa jest konfiguracja urządzenia z każdego miejsca za pomocą sieci komputerowej typu Ethernet. Ponadto posiada również wbudowany port USB, który pozwala wykorzystać łączność bezprzewodową za pomocą karty Wi-Fi lub modemu GSM.

System oszczędzający energię w przedsiębiorstwie

Charakterystyka

 • Pozyskiwanie danych przez CLO, RS485, RS232, wyjścia impulsowe, głowica optyczna
 • Zdalna i prosta konfiguracja przez interfejs www za pomoczą łącza internetowego
 • Automatyczne wysyłanie danych za pomocą e-mail lub dostarczenie ich na serwer FTP, SCP
 • Dostęp do danych z wewnętrznej pamięci lub bezpośrednio z licznika (tryb przezroczysty)
 • Monitoring on-line parametrów poboru: moc chwilowa, moc prognozowana, przekroczenia mocy, przekroczenie umownego TgFi, monitoring energii czynnej i biernej
 • Pozyskiwanie danych dowolnie konfigurowalne
 • Zabezpieczony dostęp do danych
 • Możliwość sterowania pracą urządzeń podłączonych do Evo-S
 • Funkcja strażnika mocy
 • Automatyczne odciążanie mocy pobieranej
 • Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego, na podstawie czasu pobranego z serwera http wskazanego na etapie konfiguracji urządzenia
 • Wyjście (przekaźnikowe) synchronizacji czasu dla zewnętrznych urządzeń.

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Centra handlowe

Fabryki i przedsiębiorstwa

Hipermarkety

Restauracje

Sklepy sieciowe

Stacje paliw

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów.