ENERGIA POD KONTROLĄ

Branże wykorzystujące nasze rozwiązania

Dzięki naszym rozwiązaniom pomagamy optymalizować koszty energii firmom z branż energochłonnych, a także tym, w których rozliczanie kosztów energii dzielone jest na poszczególnych użytkowników, np. centra handlowe. Nasz system umożliwia stałą kontrolę kosztów, a zastosowane w nim alarmy wykrywają anomalie i awarie odciążając pracowników naszych klientów. Wdrożone w Polsce od blisko 15 lat rozwiązania EVO SYSTEM przyniosły ogromne korzyści i nie mniejsze oszczędności.
Tańsza energia w przedsiębiorstwie

Centra handlowe

Nieodłącznym elementem funkcjonowania zarówno dużych jak i mniejszych centrów handlowych jest konieczność rozliczania i przenoszenia kosztów mediów na poszczególnych najemców. Nasz system został wyposażony w mechanizm, który pozwala na automatycznie rozliczenie najemców ze zużycia wszystkich dostępnych mediów np. w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Po zainstalowaniu usługi Evosystem, właściciel bądź też administrator ma pewność co do poprawności zainstalowanych układów pomiarowych, co często stwarza problem w tego typu obiektach ze względu na brak szczegółowo zinwentaryzowanych liczników mediów. Dodatkowo system umożliwia wykrywanie nielegalnego poboru energii przez nieuczciwych odbiorców. Evosystem wspiera również implementację nieograniczonych sposobów rozliczeń, specyficznych kluczy podziału czy też rozliczeń częściowych poszczególnych odbiorników. Z uwagi na swoją elastyczną budowę, system jest w stanie przyjąć i wyświetlić spersonalizowane ustawienia dokonane przez użytkownika.

Evosystem jest na tyle elastyczny, że zarządzanie danymi pomiarowymi odbywa się z łatwością, a dostęp do nich może być konfigurowany nie tylko dla właściciela czy administratora obiektu, ale także dla każdego z najemców. Ta wysoko ceniona funkcja umożliwia najemcy estymację kosztów miesięcznych już pierwszego dnia miesiąca. Nasi Klienci często korzystają również z wizualizacji zużycia mediów, umożliwiającej podgląd pracy lokalu oraz terminowości pracowników.

Fabryki i przedsiębiorstwa

Evosystem idealnie wpisuje się w zarządzanie pojedynczymi fabrykami, przedsiębiorstwami czy centrami logistycznymi. Implementacja naszych rozwiązań daje Klientom przede wszystkim informacje o zużyciu, które można wykorzystać do generowania oszczędności. W celu zabezpieczenia przed przekroczeniem mocy w tego typu obiektach stosujemy powiadomienia w postaci sygnałów dźwiękowych, które informują użytkownika o wymuszonej przerwie w działaniu urządzeń. W większości przypadków znajdujemy jednak u naszych Klientów urządzenia bierne, które można w pełni wykorzystać do odciążenia mocy.

Evosystem stał się podstawowym źródłem informacji dla naszych użytkowników w sytuacji wprowadzenia na terytorium kraju ograniczeń w poborze mocy i zużyciu energii w sierpniu 2015 r. (tzw. stopnie zasilania). Wizualizacja zużycia online umożliwiła odbiorcom uniknięcie przekroczeń i utrzymanie mocy bezpiecznych, nie narażając odbiorców na kary z tytułu nie zastosowania się do ograniczeń.

Mniejsze rachunki za energie w przedsiębiorstwie
Tańsza energia w supermarkecie

Hipermarkety

Identyfikacja miejsca poboru energii przez odbiorniki w tak dużych budynkach jak super- czy hipermarkety jest bardzo utrudniona. Przy tego typu obiektach zasadny staje się podział na poszczególne grupy urządzeń, jak np.: oświetlenie hali, klimatyzacja, chłodnictwo, tekstylia czy piekarnia. Taki podział daje użytkownikom bardzo precyzyjny pogląd na konsumpcję energii przez poszczególne grupy odbiorników. Każda z grup urządzeń ma swoją specyfikę działania – pracują na przykład w różnych godzinach. Pozostawienie włączonego oświetlenia na noc jest oczywiście działaniem niepożądanym. Jednak mimo pozornej świadomości negatywnych skutków takich nawyków, trudno o skuteczne przeciwdziałanie bez potrzebnych narzędzi. Nasz system potrafi wychwycić tego typu nieprawidłowości, dzięki czemu użytkownik posiada pełną kontrolę nad działaniem urządzeń. Dla super- czy hipermarketów idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie Evo-Commandera, który nie bez znaczenia powstał z myślą o segmencie dużych obiektów. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami w obiekcie, a zainstalowane liczniki automatycznie monitorują pobór energii i raportują o przekroczeniach mocy. W przypadku znacznej ilości obiektów pełny nadzór nad siecią sklepów pełni centralny serwer z aplikacją Evosystem. Evosystem stał się podstawowym źródłem informacji dla naszych użytkowników w sytuacji wprowadzenia na terytorium kraju ograniczeń w poborze mocy i zużyciu energii w sierpniu 2015 r. (tzw. stopnie zasilania). Wizualizacja zużycia online umożliwiła odbiorcom uniknięcie przekroczeń i utrzymanie mocy bezpiecznych, nie narażając odbiorców na kary z tytułu nie zastosowania się do ograniczeń.

Restauracje

Restauracje są obiektami o dużym natężeniu ruchu i specyficznej charakterystyce poboru energii. W przeciwieństwie do stacji paliw przeważnie nie są otwarte przez całą dobę. Z tego względu sterowanie odbiornikami w określonych trybach czasowych daje ogromne oszczędności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy obiektu i pobór mocy właśnie w tym okresie. W przypadku wychłodzonego lobby po nocy w sezonie zimowym istnieje potrzeba szybkiego zwiększenia temperatury i uruchomienia urządzeń technologicznych. Przy jednoczesnym włączeniu odbiorników w kuchni oraz klimatyzacji dochodzi do poboru dwu- lub nawet trzykrotnie większej mocy niż w okresie stałego użytkowania urządzeń. Skutek niewłaściwie skoordynowanej pracy urządzeń pojawia się następnie na fakturze w postaci opłat za przekroczenie mocy umownej. Nasze rozwiązania w tego typu przypadkach przynoszą maksimum oszczędności i zapobiegają powstawaniu dodatkowych kosztów.

Tańsza energia w restauracji
Tańsza energia w sklepie

Sklepy sieciowe

Sklepy o takiej samej charakterystyce poboru energii powinny wykazywać podobne zużycie. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Przyczyn takich anomalii może być wiele i trudno je określić bez dokładnej analizy. Dzięki usłudze Evosystem, zainstalowanej w większości galerii handlowych w Polsce i w znajdujących się na ich terenie sklepach sieciowych, niejednokrotnie pomagamy optymalizować zużycie energii. Pomiar mediów, a zwłaszcza energii elektrycznej, stał się standardem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sieci sklepów nie tylko w galeriach, ale również na deptakach czy otwartych rynkach miejskich. Dzięki naszym analitykom eliminujemy w dużej mierze większość anomalii już po analizie faktur od dostawców. Dla zarządzania tego typu obiektami proponujemy system z wykorzystaniem urządzenia Evo-Commander, za pomocą którego istnieje możliwość centralnego sterowania każdym sklepem, grupą sklepów czy całą siecią sklepów. Nasi Klienci uzyskują pełną kontrolę nad urządzeniami związanymi z oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją a nawet otwarciem czy zamknięciem sklepu. System jest sprzężony z centralą alarmową i każde jej uzbrojenie czy rozbrojenie powoduje określone sterowanie obiektem bez udziału pracownika. Wizualizacja pracujących odbiorników pomaga w identyfikacji potrzeb oraz optymalizacji pracy.

Stacje paliw

Stacje paliw to obiekty o dużym natężeniu ruchu i szybko zmieniającej się charakterystyce poboru energii. Dużą uwagę w tego typu budynkach zwraca się na jakość powietrza oraz świeżość sprzedawanych produktów. Jeszcze kilka lat temu standardem w okresie letnim był brak klimatyzacji oraz towary przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze. Z kolei zimą istotnym problemem stawał się niewydolny system ogrzewania. Obecnie standard ten niewątpliwie mocno ewoluował, doprowadzając do znacznego wzrostu zużycia energii. Spełnienie wymagań klientów oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi stało się dużo łatwiejsze dzięki instalacji systemu monitoringu Evosystem połączonego z automatycznym strażnikiem mocy, co pozwoliło na całkowite odciążenie pracowników stacji paliw od kontroli zużycia energii. Dodatkowo, stosowane przez nasz system alarmy w łatwy sposób umożliwiają wykrywanie anomalii, np. błędnie działających baterii kondensatorów, źle ustawionych czujek zmierzchowych sterujących oświetleniem zewnętrznym czy awarii zaworów na automatycznej myjni. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że nasz system stosowany w Polsce od blisko 15 lat przyniósł ogromne korzyści i nie mniejsze oszczędności.

Tańsza energia na stacji benzynowej

Nasze rozwiązania