Wykresy dla opłaty mocowej

24 lutego, 2021

Wprowadziliśmy nowe wykresy, które obrazują opłatę mocową i śledzenie zużycia w godzinach dla opłaty mocowej. Ci z Państwa którzy mają standardowe ustawienia pulpitu otrzymają na pulpicie obydwa widgety automatycznie. Ci z Państwa którzy dostosowali pulpity do własnych potrzeb w celu skorzystania z nowych widgetów proszeni są o wybranie funkcji dostosuj widok oraz dodanie do pulpitu widgetów: „Struktura kosztów energii” oraz „Strefowy wykres zużycia z podziałem na 15′”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z administratorem.