Stopnie zasilania i poziom mocy bezpiecznej

1 lipca, 2022

Ograniczenia ­­­­w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy, u którego określona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

Odbiorca energii ponosi pełną odpowiedzialność za niestosowanie się do ograniczeń w poborze mocy *).

Doświadczenia z lata 2015 r. i obecna napięta sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu, wskazują na to, że warto, poprzez działania prewencyjne, przygotowywać się na wypadek wprowadzenia stopni zasilania.

Jak przygotować się na ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej?

Jak w przypadku każdej sytuacji kryzysowej, kluczową rzeczą jest prewencja, czyli przygotowanie odpowiednich procedur połączone z posiadaniem stałego monitoringu poboru mocy i energii elektrycznej.

Możliwości webserwera Evo-S znacząco wspierają proces decyzyjny, ale wymagana jest odpowiednia komunikacja z licznikami, która pozwala na śledzenie danych w trybie on-line, w oparciu o wyjścia impulsowe licznika i prognozowanie skuteczności podejmowanych działań.

Wychodząc na przeciw potrzebie wizualizacji on-line w czasie rzeczywistym mocy chwilowej, mocy w stopniu zasilania tzw. mocy bezpiecznej wprowadziliśmy w urządzeniach Evo-S wykresy spełniające oczekiwania naszych klientów. Strażnik mocy Evo-S analizując chwilowe zużycie mocy prognozuje moc a odbiorca ma możliwość na bieżąco pilnowania mocy bezpiecznej. Dodatkowo na wykresie można wybrać poziom mocy bezpiecznej dla obiektu tak by limit mocy był aktualny w danym stopniu zasilania.

Niedostosowanie się do stopni zasilania grozi karami:
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne, celem wymierzenia kary pieniężnej z uwagi na brak zastosowania się do ograniczeń w poborze energii (art. 56 ust. 1 pkt 3 a Ustawy Prawo Energetyczne). Maksymalny pułap kary jest wysoki i wynosi 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w minionym roku podatkowym.
Ponadto, Prezes URE (niezależnie od kary nałożonej na przedsiębiorstwo) może nałożyć karę  pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w wysokości nie większej niż 300% jego  miesięcznego wynagrodzenia (art. 56 ust.1 pkt 5 Ustawy Prawo Energetyczne).

<< powrót do Bloga