Porady dla branż spożywczej i chemicznej

9 września, 2017

W branży spożywczej i chemicznej przedsiębiorcy wykorzystują magazyny chłodnicze, które zużywają dużo energii. Wiele systemów chłodniczych można usprawnić tak, aby zużywały o 20% energii mniej bez nadmiernego obciążania budżetu przedsiębiorstwa. W tym celu należy pamiętać o kilku zaleceniach:

• Ograniczać otwieranie drzwi chłodziarki do minimum.
• Sprawdzać stan uszczelek chłodniczych. Izolować przewody z gazem chłodniczym i chłodzonych pomieszczeń.
• Kontrolować i usuwać przecieki czynnika chłodniczego. Wzrost temperatury zanieczyszczonego parownika lub skraplacza o 3°C może zwiększyć koszty energii nawet o 10%.
• Odpowiednio dobrać temperaturę, jaka powinna panować w chłodniach.

Źle wysterowane chłodnictwo, wytwarzające temperaturę o 2°C niższą od wymaganej, zużywa 1 500 MWh/rok w hipermarkecie, a firma traci przez to około 16% tj. 240 MWh energii rocznie.